Evenemangsvillkor
    
   Generella kampanjvillkor

Generella kampanjvillkor

1.    Alla GamePoint anställda och deras direkta familjemedlemmar är uteslutna från deltagande i tävlingar/kampanjer på GamePoint.

2.    Du kan uteslutas från deltagande i tävlingar/kampanjer i 3 månader efter att ha vunnit ett pris på GamePoint.

3.    Du måste vara 18 år eller äldre och som har ett giltigt resedokument att delta i någon tävling på GamePoint där du kan vinna en semester. Reseförsäkring, fickpengar och mat är, om det inte överenskommit om annat skriftligen, på bekostnad av vinnaren av priset. Avresedagen bestäms i samråd med den part som har gjort resan tillgänglig.

4.    Ett pris som vunnits på GamePoint är personligt och kan därför inte överlåtas.

4.    Ett pris som vunnits på GamePoint kan inte bytas ut eller betalas kontant. GamePoint förbehåller sig rätten att inte betala ut ett pris om legitima skäl anses finnas.

6.    Möjlig spelskatt kommer att betalas av GamePoint. Vinnaren av priset behöver alltså inte betala någon skatt för priset i efterhand.

7.    Vinnaren/vinnarna av priset kommer normalt att kontaktas inom 10 arbetsdagar efter att kampanjen har slutat.

8.    När Priset består av biljetter till konserter, festivaler, filmer, sportevenemang eller liknande, eller olika typer av erbjudanden, går det inte att kräva någon form av ersättning om denna kampanj blir inställd.

9.    GamePoint är inte ansvarig för eventuella skador som uppstått genom att vinna priser eller skador som en följd av detta. Inklusive men inte begränsat till olyckor, personskador och dödsfall.

10. GamePoint ansvarar inte för information som felaktigt lämnats från en annonsör/sponsor.

12. GamePoint ansvarar inte för eventuella krångel från Posten eller annat kurirföretag (till exempel förseningar, strejk eller förlust). I de fall ett pris har skickats med rekommenderad post men inte kan lämnas till vinnaren av priset eller partner, och måste plockas upp vid en senare tidpunkt (till exempel på posten eller annat uthämtningsställe), kan GamePoint inte hållas ansvariga om priset är plockas upp av vinnaren, även om inget meddelande lämnats av Posten eller annat kurirbolag, eller om meddelandet har gått förlorat eller blivit skadat.

13. Genom att delta i kampanjer eller tävlingar på GamePoint godkänner du dessa villkor. När särskilda regler formuleras för vissa kampanjer eller tävlingar, kommer de att utgöra ett komplement till de allmänna villkoren.

14. GamePoint kan ändra vissa delar av dessa villkor för organisatoriska eller juridiska/rättsliga skäl utan förvarning eller förklaring efteråt.

15. Uppgifter om deltagarna i kampanjer och tävlingar kommer att sparas i databasen. Om GamePoint så önskar kan deltagarna få information om våra aktiviteter, till exempel via mail eller SMS. GamePoint kommer att organisera denna korrespondens själv, i enlighet med tillämpade lagar och förordningar. De lagrade uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

16. Inga överklaganden av resultat från erbjudanden eller tävlingar är möjliga. Oavgjorda resultat och tillkännagivanden av vinnarna är slutliga.

17. GamePoint förbehåller sig rätten att starta och avbryta online-kampanjer när som helst utan förvarning. Detta kan omfatta, men begränsas inte till “Early bird”-kampanjer, “dubbel kredit”-kampanjer eller rabatt erbjudanden.

18. När det misstänks att erbjudanden missbrukas kan GamePoint återkalla gåvor och vidta lämpliga åtgärder.